Waar? Vormingsdag in vormingscentrum Malle ( polyvalente zaal + Animatiezaal)
Wanneer? van 09.30u tot 16.00u
Wat? Inspiratiedag voor coördinatoren & organisatoren van Antwerpse Zomerscholen
Waarom? We ondersteunen met deze inspiratiedag de organisatoren & coördinatoren van Antwerpse Zomerscholen en willen hen versterken in hun rol. We proberen in de inspiratiedag een extra touch en meerwaarde te creëren. We doen dit met workshops door leden van Schoolmakers of door de expertise van organisaties en experten in te roepen.

Verloop van de dag

9.30 – 10u Plenaire intro
10 – 12u
  • workshop 1: een cultuursensitieve zomerschool – Zouhra Naeme
  • workshop 2: doordacht werken rond taal in de zomerschool – Docatlas
12 – 13.15u
  • Broodjeslunch aangeboden door de provincie Antwerpen
  • Standhouders:
    Klascement, de Belezenis, Theater / Stichting Leest, Materiaalmagazijn, Docatlas en nog veel meer.
13.15 – 15.15u
  • workshop 3: welbevinden op een centrale plek in de zomerschool – Sara Van Dycke
  • workshop 4: opvolgen en evalueren in en van de zomerschool: een praktijkvoorbeeld – Stedelijk onderwijs Antwerpen
15.15 – 15.45 u Plenaire outro

Workshops

Titel Inhoud Spreker
Welbevinden als basis Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen, goed in je vel zitten en een aangename sfeer is iets waar we allemaal deugd van hebben. Hoe zorg je ervoor dat de kinderen de zomerschool echt als ‘hun zomerschool’ ervaren en graag blijven komen?
In deze praktische training gaan we op zoek naar de betekenis van welbevinden voor de kinderen en de begeleiders van de zomerschool. We brengen factoren in kaart die welbevinden op verschillende niveaus positief beïnvloeden. Je gaat naar huis met een hoop praktische tips voor het ontwerpen en het begeleiden van je zomerschool met welbevinden als basis.
Sara Van Dycke
Sara is een echte ‘onderwijsmens’, met twee voeten in de praktijk, een hoofd vol theoretische
kapstokken en een hart voor leerlingen en leerkrachten.
Ze begeleidt graag scholen die zichzelf willen onderzoeken, die op zoek zijn naar meer verbinding, andere manieren om samen te werken met elkaar, leerlingen en ouders. Verbindende communicatie, coaching, autoriteit en zorg voor leerlingen die het moeilijk hebben zijn thema’s die haar nauw aan het hart liggen.
Spelen met Taal! Talig spelen! Al spelend, in interactie met andere kinderen, leren kinderen vlot een taal.
Tijdens een zomerschool zijn er speel- en leermomenten in overvloed, maar hoe beïnvloed je het beste de taalverwerving? Hoe grijp je kansen tot taalstimulering aan? Wat werkt écht voor kinderen en jongeren? Hoe kan je met kleine ingrepen een spel talig begeleiden.
Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema’s als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft onder meer bij docAtlas al zo’n 19 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema’s… Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Marie-Claude Gevaert

Evalueren: Zomerscholen en hun leerlingen in beeld Deze workshop zoomt zowel in op de wijze waarop je leerlingen in de zomerschool kan opvolgen en evalueren, als manieren om de sterktes en groeikansen van het project zomerschool te bepalen. Voor de leerlingen kijken we naar het in kaart brengen van hun beginsituatie en een brede evaluatie en opvolging van hun leerresultaten tijdens de 2 weken zomerschool. Ook de warme overdracht met een groeirapport naar de oorspronkelijke school bespreken we. Om zomerscholen tot een sterk en duurzaam project te maken, bekijken we een planmatige aanpak met aandacht voor doelgericht evalueren en bijsturen Mariska Huygh is pedagogisch begeleider bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen. In haar begeleidingen ligt het accent op Nederlands met focus lezen. Daarnaast is ze deeltijds projectcoördinator van de zomerscholen, verantwoordelijk voor logistiek, werving van scholen en uitwerking van het programma. Voor de opmaak van het programma kan zij onder andere beroep doen op jarenlange ervaring als Freinetleerkracht en, in een vorig leven, ontwikkelaar van educatieve pakketten.

Mariska Huygh

Als procesbegeleider ondersteunt Dorien schoolteams bij het duurzaam implementeren van krachtige leesdidactieken, effectief lesgeven in superdiverse klassen, breed evalueren en groeigerichte feedback. Ze gaat met een open blik in gesprek met leraren en directies over hun noden en ervaringen. Vanuit de expertise en kracht van teams zoekt ze mee naar aanpakken die het verschil maken voor alle leerlingen op de school. Leerlingen groeien vooral als ze leraren hebben die in hen geloven en samen groeikansen creëren. En laat dat nu net de avontuurlijke leercultuur zijn op de zomerscholen.

Een diverssensitieve zomerschool Een school kan niet werken zonder zijn context. Die context is multicultureel, meertalig, superdivers, superdynamisch en onvoorspelbaar. Hoe kun je met deze verschillen en complexiteit aan de slag gaan. In deze workshop staan we stil bij een aantal fundamenten van een krachtgericht beleid rond diversiteit. Wat heb je nodig om hier een succeservaring van te maken? We dompelen je onder in interculturele communicatie en interculturele conflicten. Na deze workshop heb je zicht in de bouwstenen van een inclusieve school en weet je in een handomdraai je school een interculturele uitstraling te geven. Zouhra Naeme, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het brede thema van diversiteit, bemiddeling en coaching. Gedurende deze jarenlange ervaring heeft zij zeer diverse opdrachten en rollen (leidinggevende, procesbegeleider, beleidsmedewerker, adviseur, bemiddelaar, projectleider,…) opgenomen voor diverse organisaties.
Zouhra haalt zeer veel voldoening in het werken met mensen. Mensen en teams coachen, mensen in hun kracht brengen, complexe vraagstukken samen verhelderen, verbinden waar vertrouwen even zoek is, zijn haar dagelijkse ingrediënten waarmee ze met plezier aan de slag gaat.
Zouhra Naeme is erkend sociaal bemiddelaar en zelfstandige freelancer voor diverse organisaties (o.a. Schoolmakers, Diversiteitsacademie, gastdocent KUL, gastdocent Artevelde Hogeschool,…). Zo ook heeft ze haar eigen praktijk Time to Mediate

Kies de workshops waar je graag wil aan deelnemen en schrijf in via deze link:

Skip to content