Laat je inhoudelijk inspireren rond de thema’s speelse taalstimulering en sociaal-emotioneel welbevinden van leerling, ontmoet anderen met een hart voor zomerscholen en maak kennis met interessante partners om je aanbod vorm te geven. Iedereen van harte welkom op onze inspiratiedag!

 

Praktisch

Woensdag 8 mei 2024
Provinciehuis Antwerpen
Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht

 

Programma

9u30 – 10u: Verwelkoming en wedstrijd loose parts-box


10u – 12u: Workshops rond sociaal-emotioneel welbevinden

Workshop ‘Sociaal-emotioneel welbevinden stimuleren op de zomerschool en explosief gedrag ontmantelen’

Kristof Steeno, Schoolmakers

In deze workshop krijg je concrete tips en tricks om sociaal-emotioneel welbevinden te stimuleren in de zomerschool. We besteden extra aandacht aan het omgaan met moeilijk en explosief gedrag van kinderen.

Workshop ‘Sociaal-emotioneel welbevinden versterken van kinderen/jongeren in kwetsbare situaties’

Johan Pazmany, Arktos

In deze workshop ligt de nadruk op het versterken van sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Je maakt kennis met een aantal basisprincipes om zowel preventief als curatief te werken aan welbevinden in de zomerschool. We gaan ervarings- en praktijkgericht aan de slag.


12u – 13u: Lunch en infomarkt met relevante organisaties, materialen en tools


13u – 14.50u: Workshop rond taal

Workshop ‘Boeken en lezen een plaats geven op de zomerschool’

Ilona Plichart

Een praktische workshop waarbij we kennismaken met verschillende methodieken. We bekijken boeken en ander materiaal die geschikt zijn voor kinderen die het Nederlands nog niet helemaal beheersen.


14.50 – 15u: Bekendmaking winnaar loose parts-box

 

Inschrijven

Schrijf je in voor deze inspiratiedag op 8 mei 2024.

Spring naar de inhoud