Dit draaiboek, een plan van aanpak met een hele reeks concrete acties, biedt jouw organisatie de nodige structuur om daadkrachtig en op een weloverwogen manier een zomerschool op poten te zetten. Belangrijk daarbij is dat zo’n draaiboek helemaal geënt is op de specifieke situatie van jouw organisatie. Ontwerp zelf je eigen draaiboek en doe dat in samenspraak : gebruik de vele competenties die intern reeds aanwezig zijn.

Indien je aanspraak wil maken op subsidies wijzen we je graag op enkele voorwaarden die je kan terugvinden doorheen dit draaiboek. Als je de zomerschool zelf wil financieren mogen deze aandachtspunten genegeerd worden.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in het opvolg- en evaluatieboekje of de vele andere materialen die ontwikkeld werden ter ondersteuning van zomerscholen.

Spring naar de inhoud